Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 16-06-2020

2020-06-16

syntaxonomie

betekenis & definitie

v., tak van de plantensystematiek die zich bezighoudt met plantengemeenschappen en vegetatietypen, en hun classificatie.

(e) In de syntaxonomie is de associatie de basiseenheid; associaties worden gegroepeerd tot verbonden, deze op hun beurt tot orden, en de hoogste categorie is de klasse. Het afbakenen van syntaxo-omische groepen of coenons stuit dikwijls op grote moeilijkheden in verband met de natuurlijke successie die zich voltrekt in vegetaties, die dikwijls in evolutie zijn van pioniersnaar climaxvegetaties. →vegetatiekunde.

LiTT. V.Westhoff en A.J.Den Held, Plantengemeenschappen in Nederland (1969).