Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 24-06-2020

2020-06-24

leiderschap

betekenis & definitie

o. (g. mv.), het leider zijn; het vermogen, de bevoegdheid tot leiding geven: onbetwist -. (e) Wanneer twee of meer personen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, ontstaat doorgaans de relatie van leider en ondergeschikte, gekenmerkt door de invloed of controle die één of meer leden hebben op anderen. Als zodanig is leiderschap slechts een aspect van het meer algemene verschijnsel van roldifferentiatie in groepen.

Het onderkennen van de leider(s) in een groep is niet altijd eenvoudig, doordat de werkelijke invloed niet steeds samengaat met het bekleden van een bepaalde positie, met populariteit of kennis van zaken. Om deze reden is men zich in de sociale psychologie, mede onder invloed van K.→Lewin, steeds meer gaan bezighouden met feitelijk leidersgedrag. Welke persoon zich in een groep op een bepaald moment als leider gaat gedragen hangt niet alleen af van zijn individuele kwaliteiten, maar ook van de normen die in een groep gelden, de communicatiestructuur van een groep, de eigenschappen van de andere leden en de taak waarvoor de groep zich gesteld ziet.LITT. M.Mulder, Mensen, groepen en organisaties (2 dln. 1963).