Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 29-06-2020

2020-06-29

daad

betekenis & definitie

v./m. (daden),

1. een bewust gepleegde handeling van een persoon, m.n. in zedelijk opzicht: iemand naar zijn daden beoordelen; geen woorden, maar daden; de — bij het woord voegen, een geuit voornemen onmiddellijk ten uitvoer brengen; iemand op heter — betrappen, terwijl hij bezig is, gedurende het bedrijven van de daad; iemand met raad en — bijstaan, zowel door raadgeving als door handelingen; de daden moeten spreken, getuigen, men kan niet met woorden volstaan, maar moet ook handelen; de wil voor de — nemen, iemands pogen, bedoeling waarderen zonder de ongunstige uitslag in rekening te brengen; een man van de —, die handelt en geen nutteloze praatjes verkoopt; hij heeft de naam, maar een ander de —, aan wat men op zijn rekening schrijft, is niet hij, maar een ander schuldig; onrechtmatige —, onrechtmatig;
2. (pregnant) roemrijke, loffelijke daad: de daden van onze voorouders.