Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 06-06-2019

Brugse metten

betekenis & definitie

naam van de overval van Bruggelingen op het Franse garnizoen (18.5.1302). Na de overgave van Brugge aan de Franse gouverneur Jacques de Saint-Pol (Chatillon), moordde een aantal Brugse ‘klauwaarts’ overwegend ambachtslieden onder leiding van Pieter de Coninck het Franse garnizoen uit.

De herkenningsleuze was ‘Scilt ende Vrient’. Ook de Brugse ‘leliaerts’ of fransgezinden overwegend patriciërs brugse metten leden verliezen.

De Chatillon zelf kon ontsnappen. Deze gebeurtenis leidde tot een algemene opstand in Vlaanderen, die culmineerde in de Guldensporenslag (11.7.1302).

LITT. J.F.Verbruggen, De slag der Gulden Sporen. Bijdr. tot de gesch. van Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305 (1952).