NVDO

Begrippenlijst NVDO

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Herleidbaarheid:

betekenis & definitie

Om zeker te zijn van de onzekerheid van de standaard (populair gezegd 'nauwkeurigheid'), is het begrip herleidbaarheid van belang.

In Nederland worden de nationale standaarden beheerd bij het Nederlands meetinstituut. Dit instituut beheert en onderhoudt de bestaande Nederlandse meetstandaarden en ontwikkelt nieuwe meetstandaarden en referentiematerialen. Deze standaarden zijn op hun beurt weer vergeleken met de internationale standaarden (Système International). De opeenvolgende vergelijkingen met hogere standaarden naar de hoogste (internationale) standaard noemen we herleidbaarheid. Degene die kalibreert moet dus kunnen aantonen dat zijn standaard via een ononderbroken keten vergeleken is met de (inter)nationale standaard.