Nederlands Jeugdinstituut

Begrippenlijst van het Nederlands Jeugdinstituut

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Mediaopvoeding

betekenis & definitie

Onder mediaopvoeding wordt dat deel van de opvoeding verstaan dat erop gericht is kinderen bewust en selectief met het media-aanbod te laten omgaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten.