Bypass betekenis & definitie

Bypass - (Eng.), omleidingsoperatie bij verstopping van een bloedvat. Men gebruikt hiervoor meestal een stuk ader uit het been van de patiënt. Ook bypassoperatie.

Waar hij nu aan lijdt is een gewone kou, die ‘geen enkel’ verband houdt met de meervoudige bypassoperatie die de president ruim een jaar geleden heeft ondergaan, zei Aktsjoerin. Trouw, 12-12-97

ook figuurlijk voor ‘noodmaatregel’. Meer specifiek duidt bypass-regeling ook een speciale regeling aan bij de studiefinanciering voor studenten die in het midden van de jaren tachtig te weinig aan studietoelage hadden gekregen. Ze konden een renteloos voorschot krijgen.

Dat is de kern van de noodoplossing (bijgenaamd ‘bypass’) waarover het ministerie van Onderwijs, gezamenlijke universiteiten en hogescholen en de 22 steunpunten het vrijdag eens zijn geworden. De bypass is bedoeld als overbrugging tot 1 januari 1988. de Volkskrant, 19-09-87