NBW

Redactie P.C. Molhuysen en PJ. Blok (1914)

Gepubliceerd op 11-05-2022

Anthing, carl heinrich wilhelm

betekenis & definitie

ANTHING (Carl Heinrich Wilhelm), geb. te Saxen-Gotha 11 Nov. 1766, overl. in 's Gravenhage 7 Februari 1823, was de zoon van Johann Philip en Dorothea Emilia Schierschmldt.Op16-jarigen leeftijd als cadet en fahnjuncker in Saksen in dienst getreden, kwam hij in October 1786 bier te lande, ingedeeld bij het regiment Saksen-Gotha, hetwelk volgens capitulatie van den hertog van dien staat met de Staten-Generaal in Hollandschen dienst was. Als vaandrig bij het 1e

bat. van dit regt. woonde hij in 1793 het beleg van Willemstad bij; in 1795 behoorde hij tot het garnizoen van Heusden, toen die

vesting 13 Januari aan Daendels werd overgegeven.