Zeemanstehuizen in Den Helder betekenis & definitie

Het voorm. militair tehuis Ned. R.K.

Volksbond (Molengracht 17) kwam rond 1890 tot stand in neorenaissance-vormen. Het voorm.

Alg. tehuis voor Militairen (Spoorstraat 56) kreeg rond 1935 zijn huidige voorgevel.