Woonhuizen in Uithoorn betekenis & definitie

Tot de oudere bebouwing behoren de laat-18de-eeuwse dwarse eenlaagspanden Schans 17-21, het herenhuis Schans 25 (circa 1820) en het in 1851 voor M.J. Kiebert gebouwde dwarse huis Sjalom (Dorpsstraat 36a) met verhoogd middengedeelte en neogotisch voorportaal.

Uit het begin van de 20ste eeuw dateren het dubbelhuis Thamerlaan 2 (circa 1905) met eenvoudige neoclassicistische deurpartijen, het huis Amsteldijk Noord 27-28 (1909) met tuitgevel voorzien van zijvoluten en driepasnis, en de eenvoudige burgerwoningen Thamerlaan 15-16 en Amstelstraat 20-22 (alle circa 1910). Expressionistische details vertonen de arbeiderswoningen Burg. Van Mechelenstraat 23-33 (circa 1920) en zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de rond 1925 gebouwde villa's Thamerlaan 27, Amsteldijk Noord 26 en de Weyde Blik (Amsteldijk Noord 32A). Het nu als café dienende winkelpand Wilhelminakade 5 heeft een traditionalistische klokgevel (circa 1945).

Gepubliceerd op 30-05-2017