Woonhuizen in Sint Maartensbrug betekenis & definitie

Van het Hoge Huys (Grote Sloot 201) resteert een onderkelderd voorgedeelte met gepleisterde tuitgevel. Al in 1601 wordt een huis met twee cachots vermeld. Daartegenaan bouwde men in 1628 een stolpboerderij. Tot 1631 diende het gebouw als polderhuis ‘Gemeenlandts Hofstede’.

De vermoedelijk vroeg-19de-eeuwse keuterboerderij Grote Sloot 209 werd rond 1900 verbouwd tot winkel. Een hoger opgetrokken middengedeelte met fronton en acroteria heeft het neoclassicistische middenganghuis Brandwijck (Grote Sloot 239; circa 1872). Ernaast staat een koetshuis uit dezelfde tijd. De voorm. pastorie Grote Sloot 173 werd in 1880 gebouwd door aannemer P. Wilms met eclectische details en een overstekend dak met topmakelaar.

Gepubliceerd op 30-05-2017