Wognum betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. Samen met Wadway, Nibbixwoud en Hauwert kreeg het in 1414 van graaf Willem VI - louter bestuurstechnische - stadsrechten. Er vormde zich een lintbebouwing aan de Raadhuisstraat en de haaks daarop gelegen Kerkstraat, waar in de 19de eeuw ook de katholieke kerk verrees. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan weerszijden van de Kerkstraat uitgebreid.

Gepubliceerd op 30-05-2017