Winkels in De Rijp betekenis & definitie

Het voorm. winkelpand Rechtestraat 9 (1887) is voorzien van gepleisterde gevels met pilasters, een fronton met bloklijst en een groot rond venster in de geveltop. Iets jonger zijn het winkelpand De Tijdgeest (Oosteinde 14; circa 1890) met neorenaissance-details en Oosteinde 8 met trapgevel (pui circa 1910).

Het uit 1878 daterende pand Rechtestraat 166 kreeg in 1928 een winkelpui in art-decovormen.