Windmolens in Wormer betekenis & definitie

Als laatste van een grote reeks industriemolens in Wormer resteert de korenmolen De Koker (Oosteinde 14). Deze met riet gedekte achtkantige grondzeiler werd in 1866 gebouwd op de plaats van een molen uit 1679. De in 1926 geplaatste Amerikaanse windmolen (bij Enge Wormer Ringdijk 33) is een metalen windmolen op een bakstenen onderbouw.

Gepubliceerd op 30-05-2017