Windmolen in Hoogwoud betekenis & definitie

‘De Lastdrager’ (Burg. Hoogenboomlaan 2) is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op een met hout beklede voet. Deze vroeg-17de-eeuwse molen dient als korenmolen.

Gepubliceerd op 26-05-2017