Walenweeshuis in Amsterdam betekenis & definitie

Het voorm. Walenweeshuis of ‘Hospice Wallon’ (Vijzelgracht 2) werd in 1630 gesticht.

In 1669-'71 kwam naar ontwerp van Adriaan Dortsman het strak-classicistische hoofdgebouw tot stand met gebosseerde bakstenen hoeklisenen en twee omlijste ingangspartijen (jongens en meisjes). De lage vleugel aan de Eerste Weteringdwarsstraat (1683) was bestemd voor oude vrouwen, de lage vleugel aan de Prinsengracht (1726) voor oude mannen.

Het weeshuis werd in 1761 inwendig verbouwd. Na de sluiting van de instelling in 1958 is het complex in 1969-'70 gerestaureerd.

Het is nu de zetel van het Franse Consulaat-Generaal en het Institut Français des Pays Bas (Maison Descartes).