Vrije Universiteit in Amsterdam betekenis & definitie

Vrije Universiteit (De Boelelaan 1105 e.o.). Van dit universiteitscomplex is het eerste laboratorium tot stand gekomen in 1965-'68 (H.T. Zwiers). Tegelijkertijd begon de bouw van het (Chr.) Academisch ziekenhuis (De Boelelaan 1117) naar plannen van Joh.H. Groenewegen en A. Rothuizen. Het zestien verdiepingen tellende hoofdgebouw werd kort daarop opgetrokken naar plannen van de Architectengroep '69 (Chr. Nielsen en J.H.Chr. Spruit). De lagere bouwdelen bevatten de aula van de universiteit.

Gepubliceerd op 22-05-2017