Teylingerbosch in Vogelenzang betekenis & definitie

(Bekslaan 22). Dit wit gepleisterde neoclassicistische huis kwam in 1867 (gedenksteen) tot stand op een rechthoekig omgracht terrein waar voorheen een huis uit circa 1580 stond. Terzijde staat een 17de- of 18de-eeuws, wit gepleisterd, dwars pand met tweebeukige aanbouw (Bekslaan 20), oorspronkelijk in gebruik als paardenstal met koetshuis en nu als woonhuis (stal nog aanwezig). Uit de 18de eeuw stamt de deels gepleisterde dubbele dienstwoning Vogelenzangseduinweg 1-3. Erachter loopt een gedeelte van een 18de-eeuwse tuinmuur met steunberen.

Gepubliceerd op 30-05-2017