Sluizencomplex in Amsterdam betekenis & definitie

Bij de monding van het Noordhollandsch Kanaal in het IJ bouwde men in 1824 naar plannen van Jan Blanken de Willemsluis (Meeuwenlaan ong.). Ten behoeve van het toegenomen verkeer kwam iets westelijker de Willem III-sluis (Sixhaven ong.; 1861-'63) tot stand met twee naast elkaar gelegen schutkolken. Kort daarop volgde renovatie van de oude Willemsluis (1865-'68). Door de bouw van de IJtunnel (1968) is die sluis afgesloten van de rest van het kanaal en heeft deze zijn functie verloren.

Gepubliceerd op 22-05-2017