Sluizen en bruggen in Weesp betekenis & definitie

De Noordersluis in de uitwatering van de Smal-Weesp op de Vecht werd in 1564 vervangen door een grotere schutsluis, en wederom in 1816-'17.

De huidige kaden aan de Herengracht en de sluiswerken met dubbele kolk dateren uit 1822-'23 (gerestaureerd 1978). Het sluiswachtershuis (Hoogstraat 1-2) is een laag, blokvormig en wit gepleisterd gebouw uit circa 1840. Naast de nabijgelegen Sluisbrug (Herengracht ong.), een in 1978 vernieuwde stalen vakwerkbrug, staat een achtzijdig brugwachtershuisje (1982). De Lange Vechtbrug (Ossenmarkt ong.) is een vernieuwde dubbele houten ophaalbrug. Erbij staat het voorm. tol- en brugwachtershuis Ossenmarkt 1, een wit gepleisterd eenlaagspand met attiek (balustrade) en hardstenen dorische zuilen op de hoeken. Dit huis, waarin enige tijd ook een kerk was gevestigd, werd in 1732 gebouwd en rond 1840 vergroot.