Scholen in Spierdijk betekenis & definitie

De zusters franciscanessen stichtten in 1895 de St.-Jozefschool voor meisjes (gesloopt 1973). De in 1917 gebouwde R.K.

St.-Martinusschool voor jongens (Spierdijkerweg 110-112) kreeg in 1929 een uitbreiding met drie lokalen. Het in zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerde voorm.

R.K. zusterhuis (Spierdijkerweg 103) uit 1932 is nu een appartementengebouw.