Scholen in IJmuiden betekenis & definitie

Nu in gebruik als muziekschool is de voorm. openbare lagere Gemeenteschool D (Heidestraat 47), gebouwd in 1907 naar plannen van C. Cramer met een naastgelegen onderwijzerswoning. Dit vierklassige schoolgebouw kreeg in 1924 een gymnastieklokaal. Een observatietoren heeft de voorm.

Gemeentelijke Visserijschool (Havenkade 55) uit 1916 naar ontwerp van de Dienst Openbare Werken. Dit gebouw dient nu als museum. Karakteristiek zijn verder het in neogotische stijl uitgevoerde tweelaagse gebouw van de voorm. R.K. lagere St.-Franciscusschool (Zeeweg 140; 1924, A.A.M. Bruning; vergroot 1930, Jos. Bekkers), de in kubistisch-expressionistische stijl uitgevoerde voorm. U.L.O.-school (Platanenstraat 50; 1925) en het met riet gedekte U-vormige gebouw van de voorm. openbare lagere Gemeenteschool E (Eksterlaan 8; 1928). De voorm. Rijks Hogere Burger School (Briniostraat 14-16) verrees in 1926 naar een expressionistisch ontwerp van C.L.M. Robbers als een fors gebouw met hoekrisalieten en een trappenhuis met koepel. De terracottabeelden boven de ingang zijn van W.C. Brouwer.

Gepubliceerd op 26-05-2017