Scholen in Amsterdam-Sloterdijk betekenis & definitie

Naar ontwerp van de Dienst Publieke Werken verrezen wederopbouwscholen voor het Gewoon Lager Onderwijs (openbare lagere scholen) volgens een door J. Leupen ontwikkelde en door C. van der Wilk uitgewerkte opzet. Deze H-vormige scholen bestaan uit een tweelaagse vleugel met lokalen en een via een verbindingsgang bereikbare parallelle vleugel met schoolzaal, gymnastieklokaal en handenarbeidlokaal.

De drie beste voorbeelden van dit schooltype zijn de Prinses Beatrixschool, nu Multatulischool (Sara Burgerhartstraat; 1953), en de scholen Thomas van Aquinostraat 2-4 en Burg. Fockstraat 85 (beide 1954).

Gepubliceerd op 22-05-2017