Ruigoord in Amsterdam betekenis & definitie

Dit ten noordwesten van Sloterdijk gelegen eiland in het IJ kwam na 1873 te liggen in de drooggelegde Houtrakpolder en is recentelijk geheel omringd door de opgespoten gronden voor de uitbreidingen van de Amsterdamse haven. De voorm. R.K. St.-Gertrudiskerk (Bauduinlaan 8), een eenbeukige kerk met recht gesloten koor en een half ingebouwde toren, kwam in 1894 tot stand naar een neogotisch ontwerp van C.P.W. Dessing. Deze in 1973 gesloten kerk dient nu als atelier.

Gepubliceerd op 22-05-2017