R.K. St.-Ritakerk in Amsterdam betekenis & definitie

De voorm. R.K. St.-Ritakerk (Hagedoornplein 2), een brede basilicale kerk met apsis en toren, werd in 1921-'22 gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp met rationalistische details van A.J. Kropholler. Bij het herstel van de oorlogsschade (1943) in 1946-'47 (C.M. van Moorsel) heeft men het schip verlengd en de bestaande toren vervangen door de huidige, niet afgebouwde, zware toren. In 1973 is de westelijke helft van de kerk verbouwd tot openbare bibliotheek.

Eveneens ontworpen door Kropholler zijn de pastorie (Buiksloterweg 95; 1921-'22) en het ten behoeve van de dominicanessen van Voorschoten toegevoegde St.-Rosaklooster (Wingerdweg 4; 1926-'27). Zij verzorgden het onderwijs in de bijbehorende bewaarschool en lagere school (jongens en meisjes). Het zusterhuis met kapel en de kloosterhof zijn na beschadiging in 1943 eveneens hersteld (C.M. van Moorsel).

Gepubliceerd op 22-05-2017