R.K. jongensweeshuis in Amsterdam betekenis & definitie

Het voorm. R.K. jongensweeshuis ‘Huis aan de Amstel’ (Lauriergracht 103-105) is een gebouwencomplex met twee binnenplaatsen.

Het oudste bouwdeel is de tussen de binnenplaatsen gelegen vleugel uit 1705-'06 met stoep en omlijste ingangspartij met chronogram (1705). De lagere vleugels aan de oost- en westzijde van de grote binnenplaats dateren van later uit de 18de eeuw. De noordvleugel aan de Lauriergracht (1838, J. van Straaten) heeft een hoog middendeel met drie omlijste ingangen en bevatte oorspronkelijk op de verdieping een kapel. De lagere zijvleugels zijn voorzien van empire-vensters. Aan de zijde van de Elandsstraat bevinden zich een vleugel met twee gekuifde klokgevels en een omlijste deuringang (1747) en een hoekvleugel met een trapgevel in neorenaissance-stijl (Elandsstraat 152; 1882, A.C. Bleijs).