Raadhuizen en scholen in Broek in Waterland betekenis & definitie

Tegen de noordzijde van de kerktoren staat het in 1989 gerestaureerde tweelaagse pand Leeteinde 2, gebouwd in 1721 ter vervanging van een voorganger uit 1635 (cartouche behouden). De verdieping is uit 1805. Beneden was tot 1826 de dorpsschool gevestigd en boven tot 1883 de raadzaal. Daarna diende het lange tijd als kosterij.

Het met geblokte hoekpilasters uitgevoerde diepe pand De Erven 2 kwam in 1826 tot stand als openbare lagere school en werd in 1883 verbouwd tot raadhuis en voorzien van een bordestrap. De houten klokgevel is rond 1950 aangebracht. Tot 1991 heeft het gebouw als raadhuis gediend. De voorm. vierklassige openbare lagere school (Roomeinde 3), opgetrokken in 1881 naar plannen van T.C. van der Sterr, heeft een neorenaissance-tuitgevel boven de middeningang. De voorm. onderwijzerswoning Kerkplein 60 is een dwars houten huis uit 1740, voorzien van dakkapellen met gebogen frontons. Na 1960 waren hier het postkantoor en de gemeentesecretarie gehuisvest (tot 1990).

Gepubliceerd op 26-05-2017