Overige kerken in Oosterend betekenis & definitie

De Doopsgez. vermaning (Peperstraat 26) is een in gele baksteen opgetrokken schuurvormige kerk op T-vormige plattegrond (1774). De kerk bevat een Van Damorgel (1905). De Geref. kerk (Peperstraat 9) is een sober zaalgebouw uit 1897. C.L.M. Robbers ontwierp de eenbeukige R.K. St.-Martinuskerk (Vliestraat 9) uit 1905 met dakruiter en driezijdig gesloten apsis.

Gepubliceerd op 30-05-2017