Overige kerken in Hippolytushoef betekenis & definitie

De Doopsgez. kerk (Vermaningsteeg 7) is een zaalkerk uit 1861 met neoclassicistische elementen en een gepleisterde voorgevel met ingangsrisaliet. De in 1981-'83 gerestaureerde R.K. St.-Hippolytuskerk (Hoofdstraat 10) verrees in 1867 naar ontwerp van Th. Molkenboer als een recht gesloten eenbeukige neoromaanse kerk met houten geveltoren.

Het orgel is uit die tijd, iets jonger zijn de koorgewelfschilderingen van J. Dunselman (1882) en de pastorie (Hoofdstraat 12; circa 1882). De voorm. Geref. kerk (Koningstraat 32; circa 1900) is een zaalkerk met lager ingangsgedeelte. De moderne (Geref.) Ankerkerk (Seringenlaan 17; 1967, G. Steen en G. Tuinhof) heeft een asymmetrisch zadeldak, opengewerkte betonelementen in de toppen en een vrijstaande klokkentoren.

Gepubliceerd op 26-05-2017