Overige kerken in Heemstede betekenis & definitie

Zakelijk-expressionistisch is de zaalkerk met aangebouwde consistorie van de Ned. Protestanten Bond (Postlaan 14; 1926, H. Tuininga), nu in gebruik bij de Verenigde Doopsgez. Gemeente. In dezelfde stijl ontworpen is de 's Herenwegkerk (Herenweg 141; circa 1930, J.J. Brandes), een zaalkerk met uitgebouwd voorportaal. Een opvallende glasin-betongevel heeft de naoorlogse (Geref.) Pinksterkerk (Camplaan 18; 1957, Chr. Nielsen, J.H.Chr. Spruit en W. van der Kuilen).

Gepubliceerd op 26-05-2017