Overige kerken in Den Hoorn betekenis & definitie

Van 1660 tot 1971 was de Doopsgez. kerk als schuurkerk gevestigd in de, in zijn huidige vorm 18de-eeuwse, stolphoeve Diek 11a. Als kosterij diende het mogelijk 18de-eeuwse pand Diek 11 met houten voorschot.

Uit 1906 dateert het voorm. verenigingsgebouw der Herv. gemeente ‘Ons Huis’ (Herenstraat 35). De voorm.

R.K. kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Diek 22; 1923, C.M. van Moorsel) is een sobere zaalkerk met portaal.