Overige kerken in Amstelveen betekenis & definitie

In zakelijkexpressionistische stijl ontworpen zijn de voorm. (Geref. Hersteld Verband) Johanneskapel (Amsterdamseweg 311; 1928, A. Ingwersen), een kleine kruiskerk voorzien van een ranke vrijstaande toren met hoge spits (sinds 1946 een Evang. Luth. kerk), en de (Geref.) Pauluskerk (W. van Borsselenweg 116; 1937, A.T. Kraan) met overhoekse zijvleugels en een spitse dakruiter. In opdracht van Christelijk Belang kwam de kerkzaal met bovenwoning van de Herv. buitengewone wijkgemeente Eben-Haëzer (Molenweg 10; 1936, W.B. Kroon) tot stand.

Een belangrijke wederopbouwkerk is de in 1951 naar ontwerp van M.F. Duintjer tot stand gekomen (Herv.) Kruiskerk (Van der Veerelaan 30), nu in gebruik bij de Lutherse Gemeente. Deze kerk met open klokkentoren en twee spitsen heeft hoge driehoekig uitgebouwde kapellen, waarvan de muren worden doorbroken door een patroon van vierkante venstertjes. De in functionalistische stijl uitgevoerde (Herv.) Paaskerk (Augustinuspark ong.; 1958-'63, J.B. baron van Asbeck) heeft aan twee zijden oplopende puntdaken en glas-in-betonramen van J.M. Jansen. Een traditionalistische zaalkerk met dakruiter is de Geref. kerk (De Ruyschlaan 147; 1963, A. Rothuizen en P.J. 't Hooft.), nu Korean Reformed Church. Moderne kerken met een klokkentoren zijn de R.K.H. Geestkerk (Haagbeuklaan 1; 1961-'62, J.H. de Groot), met boven de ingang een mozaïek en met glas-inlood-vensters van H. Levigne, en de R.K. Thaborkerk of ‘Christus Verheerlijking’ (Westelijk Halfrond 3; 1968-'69, A. van Kranendonk).

Gepubliceerd op 22-05-2017