Overige buitenplaatsen in Overveen betekenis & definitie

Het gepleisterde neoclassicistische buitenhuis Elswoutshoek (Elswoutslaan 2) werd in 1807 naar ontwerp van B.W.H. Ziesenis gebouwd ter plaatse van een 17de-eeuwse boerderij.

Dit huis werd vergroot en verbouwd rond 1840 en omstreeks 1920. Het rond 1865 gebouwde eclectische buitenhuis Tetterode (Zijlweg 17) heeft een landschappelijke tuin, vermoedelijk naar ontwerp van L.A.

Springer. Van de buitenplaats Belvedère (Bloemendaalseweg 244) is het gepleisterde huis in Nieuw Historiserende stijl tot stand gekomen in 1927 naar ontwerp van A. de Maaker met een bijbehorend koetshuis en een dubbele dienstwoning (Bloemendaalseweg 250-250a).

De parkaanleg is een ontwerp van L.A. Springer.