Overige buitenplaatsen in Heemstede betekenis & definitie

Uit de late 18de eeuw dateert het buitenhuis Oud Berkenrode (Herenweg 145). Het eveneens 18de-eeuwse en later wit gepleisterde landhuis De Gliphoeve (Glipperweg 9) diende tot 1811 als linnenblekerij ‘Bleeklust’.

Van de 18de-eeuwse buitenplaats Bosch en Hoven zijn de dienstwoningen Casper Fagellaan 8-10 behouden. Een smeedijzeren toegangshek, een tuinmanswoning met oranjerie (Koediefslaan 97-101) en een ijskelder zijn restanten van de 18de-eeuwse buitenplaats Kennemeroord (Herenweg 138).