Nauerna in Westzaan betekenis & definitie

Dit gehucht ten zuidwesten van Westzaan is ontstaan bij de sluis van de Nauernasche Vaart in het IJ (later Zijkanaal D). Die Schermersluis (Overtoom ong.) is een in 1800 vernieuwde schutsluis uit 1632 met een in 1802 vernieuwde uitwateringsduiker uit 1651 (gerestaureerd 1940). De voorm. openbare lagere school met onderwijzerswoning (Nauerna 30) werd in 1869 gebouwd naar ontwerp van F.J. Krieger als twee wit gepleisterde panden met gesneden windveren. Het voorm. gemaal ‘De Landbouw’ (Nauerna 13) kwam in 1877 tot stand ten behoeve van de afwatering van de Zuiderpolder naar Zijkanaal D van het Noordzee Kanaal.

Gepubliceerd op 30-05-2017