Meer en Berg in Heemstede betekenis & definitie

(Glipper Dreef 199), nu klooster Mariënheuvel. In 1907-'09 liet jhr. H.J. Deutz van Lennep een 18de-eeuws buitenhuis vervangen door een nieuw landhuis op vlindervormig grondplan, ontworpen in Nieuw Historiserende stijl door F. Kuipers. Om dit huis kwam een landschappelijke parkaanleg tot stand naar plannen van L.A. Springer. In 1946-'49 is het landhuis voor de zusters augustinessen tot klooster verbouwd en voorzien van nieuwe vleugels.

Van het oude huis is het huidige pand Meerzicht (Glipper Dreef 205) een restant. Eveneens uit de 18de eeuw dateren een portierswoning, een voorm. koetshuis en het restant van een tuinkoepel (Glipper Dreef 193-197), met aansluitend een tuinmuur en een smeedijzeren toegangshek met gepleisterde hekpijlers.

Gepubliceerd op 26-05-2017