Makelaarscomptoir in Amsterdam betekenis & definitie

Het voorm. Makelaarscomptoir (NZ Voorburgwal 75) kwam in 1632-'33 in maniëristische stijl tot stand op het terrein van het Geertruiklooster als gildehuis van het in 1612 opgerichte makelaarsgilde.

Het ontwerp is mogelijk van timmerman Pieter Michielsz. De zandstenen ionische ingangspoort is uit de bouwtijd.

Bij een eerste restauratie (1937, J. de Meijer) heeft men de geveltop gereconstrueerd en bij een tweede restauratie (circa 1972) zijn de voor- en de zijgevel gesausd. In 2004-'05 volgde een nieuwe restauratie.