Logegebouw in Alkmaar betekenis & definitie

Het logegebouw (Gedempte Nieuwesloot 153) is een wit gepleisterd vroeg-19de-eeuws pand, dat bij een verbouwing in 1924 naar een sober expressionistisch ontwerp van L. Groen en D.

Saal het huidige aanzicht kreeg. De gevel is voorzien van vrijmetselaarssymbolen.

De tempelruimte wordt gedekt door een azuur geschilderd gewelf met sterren.