Kloosters in Alkmaar betekenis & definitie

Het in 1889 in neogotische stijl opgetrokken (voorm.) klooster van de zusters van de O.L. Vrouwe van Amersfoort Oudegracht 214-216 bestaat uit een eenbeukige kapel met vijfzijdige koorsluiting en een flankerende kloostervleugel (H.

Kroes, uitbreiding 1925). Een traditionalistisch ontwerp van N.

Molenaar jr. is het voorm. klooster Huize St. Louis voor de broeders van St.

Louis (Nassaulaan 30; 1925-'26). Via een doorgang in de tuinmuur was er een directe verbinding met de eveneens door hem ontworpen (voorm.) R.K. lagere jongensschool (Koornlaan 23; 1927).