Hoogwoud (gemeente Opmeer) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1414 kreeg Hoogwoud stadsrechten, maar deze waren louter bestuurstechnisch van aard.

Langs de Burg. Hoogenboomlaan vormde zich een tweezijdige lintbebouwing en in de 19de eeuw volgde bebouwing aan de Herenweg richting de R.K. kerk.

Na de Tweede Wereldoorlog is Hoogwoud in zuidelijke richting uitgebreid.