Het voorm. weeshuis in Oostzaan betekenis & definitie

(Zuideinde 36) werd gebouwd in 1695, verbouwd in 1713 en rond 1860 voorzien van een pleisterlaag en een neoclassicistische ingangspartij. Gebeeldhouwde festoenen flankeren het venster boven de ingang.

In het pand zijn drie laat-17de-eeuwse schouwen behouden.