Het voorm. tramstation in Wieringerwaard betekenis & definitie

(Zuid Zijperweg 37) werd in 1911 gebouwd als station annex tramwachterswoning voor de stoomtram Schagen-Van Ewijcksluis. De watertoren in Wieringerwaard (Molenweg 42) verrees in 1927, waarschijnlijk naar plannen van W.

Mensert. Deze twaalfzijdige bakstenen toren met zakelijkexpressionistische details en een koepelvormig dak bevat twee betonnen vlakbodemreservoirs.