Het voorm. stoomgemaal in Wormer betekenis & definitie

‘Ceres’ (Veerdijk 108) werd in 1878 gebouwd ter plaatse van de Poelmolen en kreeg in 1919 een elektromotor. Dit in 1989 gerestaureerde gebouw dient nu als woonhuis.