Het voorm. station in Oosthuizen betekenis & definitie

(Industrielaan 3) werd in 1884 voor de Staatsspoorwegen gebouwd aan de lijn Zaandam-Hoorn. Dit met neorenaissance-details ontworpen gebouw bestaat uit een tweelaags middenblok en lagere zijvleugels van verschillende lengte. In later tijd zijn er loodsen tegenaan gebouwd.

Gepubliceerd op 30-05-2017