Het voorm. R.K. St.-Josephgesticht in Muiden betekenis & definitie

(Herengracht 80-81) is een groot tweelaags pand uit circa 1920 met een vooruitstekende en hoger opgetrokken middentravee als ingangspartij.

Gepubliceerd op 30-05-2017