Het voorm. R.K. liefdesgesticht in Grootebroek betekenis & definitie

(Zesstedenweg 211-213) is een traditionalistisch pand met dakruiter, gebouwd in 1934 ter plaatse van een gesticht uit 1888. Het diende als onderkomen van de Zusters van Liefde, die de voorm. R.K. lagere Mariaschool voor meisjes (Zesstedenweg 209; 1917) bedienden.

Gepubliceerd op 26-05-2017