Het voorm. rechthuis in Oudkarspel betekenis & definitie

(Dorpsstraat 861) gaat terug tot 1618, werd in 1714 vernieuwd en in 1799 beschadigd. Het huidige gepleisterde diepe pand met bordes dateert uit 1808 (wapenstenen). Bij een restauratie in 1871 (geblokte lisenen) verrees links een brandspuithuisje. Na tot 1941 als raadhuis te hebben gediend is het gebouw in 1989 gerestaureerd.

Gepubliceerd op 30-05-2017