Het voorm. raadhuis in Uithoorn betekenis & definitie

(Dorpsstraat 2), bestaande uit drie bouwdelen met zadeldaken en een ingangspartij met stoep, kwam in 1936 tot stand naar een traditionalistisch ontwerp van M.J. Granpré Molière, P.

Verhagen en A.J.Th. Kok.