Het voorm. raadhuis in Heemskerk betekenis & definitie

(Burg. Nielenplein 2) werd in 1911 naar plannen van J.

Stuyt in Nieuw Historiserende vormen gebouwd als eenlaagspand met klokkentoren en ingangsportaal. In 1947 heeft men een mezzanino (tussenverdieping) toegevoegd, de beelden op de hoeken dateren uit 1958 (H. van den Idsert).

Eveneens uit 1911 dateren de nabijgelegen onderwijzerswoning en veldwachterswoning (Maerelaan 1-3).