Het voorm. raadhuis in Assendelft betekenis & definitie

(Dorpsstraat 370) verving in 1898 het oude rechthuis uit 1618. Gemeenteopzichter C.T. Veenis maakte het ontwerp met neorenaissance-details.

Tegenwoordig dient het gebouw als politiebureau en vergaderruimte.

Gepubliceerd op 26-05-2017